Guns.ru Talks
-
hatsan 44-10 ! 17000.


| | | | | | , | |
slyshkin1983
15-8-2013 11:53 slyshkin1983
44-10 (177) + , . , 200 . , ., . 17000.
slyshkin.p@delta.ru

edit log

Diamah
15-8-2013 12:53 Diamah
, .
Edik87
16-8-2013 18:37 Edik87
?
lvsw
16-8-2013 20:44 lvsw
- : , ,
, , Hatsan 44-10 17200 ......
MosAngeles
16-8-2013 22:19 MosAngeles
15500-15900
soika
21-8-2013 20:03 soika
?
kingmaster
25-8-2013 15:14 kingmaster
shilov_dm
25-8-2013 16:55 shilov_dm
12000, .
shilov_dm
25-8-2013 17:14 shilov_dm
unlim2212
25-8-2013 18:34 unlim2212
13000
Guns.ru Talks
-
hatsan 44-10 ! 17000.