σΟΟΒέΕΞΙΕ ΥΔΑΜΕΞΟ.

ΧΣΡ ΤΕΝΑ Leatherman Charge TTi/AL, Surge, New Wave, Bit Kit, Victorinox (πςοδαξο)