ΤΕΝΑ Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, 10.1 Demo Unit ΥΔΑΜΕΞΑ