ΤΕΝΑ 1:3 scale Miniart Winchester 1894 carbine ΥΔΑΜΕΞΑ