ΤΕΝΑ

colt Ν1873 (single action army) ΟΤ tanaka ΥΔΑΜΕΞΑ