Guns.ru Talks
-
1650. 750. 990. 3490. ... ( 4 )

| | | | | | , | |
: 27 : 1234567...24252627
Bond-Gun
14-4-2016 01:34 Bond-Gun :
==========================================================================
!!! !!! !!!

==========================================================================

+ = 1990.
+ = 2190.
+ = 1290.
+ BG-14 = 1190.
+ BG-17 = 1290.

==========================================================================

"BG-911@mail.ru"
.

==========================================================================

. .
4276........0941 - .

==========================================================================

250. ( .).
CDEK - , .
( CDEK- , ).

==========================================================================

12 .

. ( )

. ( )

==========================================================================

==========================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 204.2 Kb

BG-911

BG-911

click for enlarge 1920 X 1109 188.3 Kb

BG-007 ( - 100.)

- BG-007

BG-007

==========================================================================

,

==========================================================================

click for enlarge 1836 X 1280 250.8 Kb

click for enlarge 1920 X 849 119.9 Kb

click for enlarge 1920 X 833 169.6 Kb

click for enlarge 1920 X 478 113.1 Kb

click for enlarge 1920 X 624 146.3 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 218.3 Kb

https://yadi.sk/i/7arPEowQlvXB4A

click for enlarge 1920 X 1178 198.7 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 197.0 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 241.0 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 187.7 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 959 197.1 Kb

click for enlarge 1920 X 959 201.1 Kb

click for enlarge 1920 X 959 204.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 100.2 Kb

click for enlarge 1920 X 478 95.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 97.2 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 214.6 Kb

click for enlarge 1920 X 478 78.0 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 182.8 Kb

click for enlarge 1920 X 478 93.4 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 240.5 Kb

click for enlarge 1920 X 311 61.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 88.2 Kb

click for enlarge 1920 X 478 60.5 Kb

click for enlarge 1920 X 478 115.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 78.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 79.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 77.0 Kb

click for enlarge 1920 X 478 85.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.0 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 88.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.2 Kb

click for enlarge 1920 X 478 81.7 Kb

=============================================================================

,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 478 84.3 Kb

click for enlarge 1920 X 478 106.1 Kb

click for enlarge 1920 X 478 69.1 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 199.4 Kb

click for enlarge 1920 X 478 68.8 Kb

click for enlarge 1920 X 478 86.5 Kb

click for enlarge 1920 X 478 67.6 Kb

=============================================================================

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 201.7 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 183.8 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 140.3 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 195.2 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 207.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 108.3 Kb

=============================================================================

edit log

aibolit6688
22-10-2017 00:24 aibolit6688
diretcol
24-10-2017 20:19 diretcol
!
Bond-Gun
24-10-2017 23:12 Bond-Gun
, .

----------
BG-911

diretcol
25-10-2017 19:41 diretcol
!
dandihanter
26-10-2017 09:48 dandihanter
. .
Parker5
26-10-2017 12:59 Parker5
?
88
26-10-2017 13:38 88
dandihanter
26-10-2017 21:10 dandihanter
. .
Bond-Gun
26-10-2017 23:30 Bond-Gun
quote:
Parker5:
?

, .

Bond-Gun
26-10-2017 23:31 Bond-Gun
quote:
dandihanter:
. .

, , .

dandihanter
31-10-2017 19:52 dandihanter
. ?
Bond-Gun
3-11-2017 13:41 Bond-Gun
quote:
dandihanter:
. ?

diretcol
3-11-2017 14:42 diretcol
?
Bond-Gun
5-11-2017 10:31 Bond-Gun
quote:
diretcol:
?

. , .

dandihanter
7-11-2017 15:53 dandihanter
. , ! . , .
Bond-Gun
8-11-2017 12:31 Bond-Gun
quote:
dandihanter:
. , ! . , .

- .
.

Bond-Gun
8-11-2017 12:56 Bond-Gun
- . .

----------
Bond-Gun

edit log

Bond-Gun
8-11-2017 13:01 Bond-Gun
- . . -512.
750.

----------
Bond-Gun

edit log

Sergh1955
9-11-2017 14:27 Sergh1955
Bond-Gun
9-11-2017 17:46 Bond-Gun
quote:
Sergh1955:

, - bg-911@mail.ru

: 27 : 1234567...24252627