Guns.ru Talks
-
1550 750 550 550 , , ( 36 )

| | | | | | , | |
: 40 : 123...3334353637383940
Bond-Gun
14-4-2016 01:34 Bond-Gun :
==========================================================================
!!! !!! !!!

==========================================================================
- 550.( )
- 550.( )
30140- 750.( )
30180- 990.( )

==========================================================================

"BG-911@mail.ru"
.

==========================================================================

. .
4276........0941 - .

==========================================================================
. (. 50)
- 250.
- CDEK / .
, ( CDEK- , ).

==========================================================================

6 .

. ( )

. ( )

==========================================================================

==========================================================================
BG-911
click for enlarge 1920 X 1178 228.5 Kb

BG-911
BG-911

BG-911
click for enlarge 1920 X 1178 174.4 Kb

BG-911 ()
click for enlarge 1874 X 1280 242.4 Kb
BG-911
BG-911


BG-911 ()
click for enlarge 1920 X 952 156.4 Kb

BG-007
click for enlarge 1874 X 1280 224.1 Kb

BG-007 ( - 100.)

- BG-007

BG-007

==========================================================================

,

==========================================================================

click for enlarge 1836 X 1280 250.8 Kb


click for enlarge 1920 X 849 118.6 Kb


click for enlarge 1920 X 833 124.7 Kb


click for enlarge 1920 X 833 169.6 Kb


click for enlarge 1920 X 478 113.1 Kb


click for enlarge 1920 X 624 146.3 Kb

=============================================================================

4.5 - 6.35

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1033 197.0 Kb
=============================================================================

/ / /

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 198.6 Kb
=============================================================================

, BB, 2, , ,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 218.3 Kb


BB
click for enlarge 1920 X 904 134.1 Kb


click for enlarge 1920 X 904 145.6 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 214.9 Kb

1414
click for enlarge 1920 X 1178 198.2 Kb

1717
click for enlarge 1920 X 1178 197.6 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 241.3 Kb


click for enlarge 1920 X 917 167.7 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 198.6 Kb

1
click for enlarge 960 X 1280 203.9 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================
BG
click for enlarge 1920 X 1178 187.7 Kb

HOLSTER ()
click for enlarge 1920 X 900 158.1 Kb

HOLSTER ( "")
click for enlarge 1920 X 1178 197.5 Kb

HOLSTER ( "")
click for enlarge 1920 X 1178 199.0 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 204.4 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================
()
click for enlarge 1920 X 925 153.8 Kb

()
click for enlarge 1920 X 925 166.4 Kb

( 1/8)
click for enlarge 1920 X 942 157.8 Kb

()
click for enlarge 1920 X 959 158.7 Kb

( 1/8)
click for enlarge 1920 X 959 152.3 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 162.9 Kb


click for enlarge 1920 X 478 88.5 Kb

( )
click for enlarge 1920 X 478 112.4 Kb

6
click for enlarge 1920 X 478 100.9 Kb

8
click for enlarge 1920 X 478 96.9 Kb

9
click for enlarge 1920 X 478 98.2 Kb


click for enlarge 1920 X 478 79.5 Kb


click for enlarge 1920 X 478 70.8 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 214.6 Kb


click for enlarge 1920 X 478 83.5 Kb

45
click for enlarge 1920 X 478 95.6 Kb


click for enlarge 1920 X 478 93.4 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 240.5 Kb


click for enlarge 1920 X 311 61.9 Kb


click for enlarge 1920 X 478 79.7 Kb


click for enlarge 1920 X 478 100.6 Kb


click for enlarge 1920 X 478 115.7 Kb

-
click for enlarge 1920 X 478 78.7 Kb

()
click for enlarge 1920 X 478 79.9 Kb

()
click for enlarge 1920 X 478 77.0 Kb

101 - 1/8
click for enlarge 1920 X 478 85.7 Kb

101 - 1/8
click for enlarge 1920 X 478 75.0 Kb

101 - 10M1
click for enlarge 1920 X 478 75.7 Kb

- 101
click for enlarge 1920 X 478 88.9 Kb


click for enlarge 1920 X 478 82.0 Kb

1/8
click for enlarge 1920 X 478 75.9 Kb

=============================================================================

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 739 150.2 Kb

HUNTEX
click for enlarge 1920 X 739 117.1 Kb


click for enlarge 1920 X 635 123.8 Kb

/
click for enlarge 1920 X 739 155.7 Kb

BALLISTOL ( )
click for enlarge 1920 X 739 165.0 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 194.0 Kb

=============================================================================

() / ()

=============================================================================
60/61 / /
click for enlarge 1920 X 1178 180.0 Kb
=============================================================================

,

=============================================================================


click for enlarge 1920 X 478 88.4 Kb


click for enlarge 1920 X 478 84.2 Kb


click for enlarge 1920 X 478 105.8 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 199.4 Kb


click for enlarge 1920 X 478 68.8 Kb


click for enlarge 1920 X 478 86.5 Kb


click for enlarge 1920 X 478 67.6 Kb

=============================================================================
/
=============================================================================


click for enlarge 1920 X 1178 174.8 Kb

/
click for enlarge 1920 X 1178 190.8 Kb

(1 / -5)
click for enlarge 1920 X 1178 216.2 Kb

=============================================================================

=============================================================================


click for enlarge 1920 X 1178 201.7 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 183.8 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 138.6 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 195.2 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 207.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 91.0 Kb


click for enlarge 1920 X 478 108.3 Kb

=============================================================================

edit log

Bond-Gun
23-5-2019 12:59 Bond-Gun
.
Bishop78
29-5-2019 00:44 Bishop78
HOLSTER ( "") 130.
..
serg z
29-5-2019 12:19 serg z
?
Bond-Gun
30-5-2019 09:45 Bond-Gun
quote:
Bishop78:
HOLSTER ( "") 130.
..

- 300.

Bond-Gun
30-5-2019 09:53 Bond-Gun
, .

3D , , , . .

asxcdf
30-5-2019 13:47 asxcdf
, ( )!
l.e.e.84
31-5-2019 03:36 l.e.e.84
. .
serg z
1-6-2019 22:05 serg z
. .
2off
4-6-2019 18:17 2off
! , . BG-007 ?
Bond-Gun
5-6-2019 13:22 Bond-Gun
quote:
2off:
! , . BG-007 ?

, , .

2off
5-6-2019 16:08 2off
,
elf 95MC
8-6-2019 21:20 elf 95MC
, . ,,.
Msiresenko
9-6-2019 16:22 Msiresenko
, , : .
Coolerden
10-6-2019 15:20 Coolerden
. .
Bond-Gun
11-6-2019 18:33 Bond-Gun
quote:
Msiresenko:
, , : .

.

Bond-Gun
11-6-2019 19:28 Bond-Gun
Bond-Gun
11-6-2019 19:35 Bond-Gun

Bond-Gun
13-6-2019 22:12 Bond-Gun

----------
Bond-Gun

cdg270268cdg
16-6-2019 12:38 cdg270268cdg
.
Sergeitch
18-6-2019 13:43 Sergeitch
, , .
: 40 : 123...3334353637383940

Guns.ru Talks
-
1550 750 550 550 , , ( 36 )