Guns.ru Talks
-
1490 750 750 , , , , ( 28 )

| | | | | | , | |
: 29 : 123...2526272829
Bond-Gun
14-4-2016 01:34 Bond-Gun :
==========================================================================
!!! !!! !!!

==========================================================================
5000. - 5% !!!***

+ = 1150.
+ BG-14 = 1190.
+ BG-17 = 1290.
+ BG-911 = 2075.


***
==========================================================================

"BG-911@mail.ru"
.

==========================================================================

. .
4276........0941 - .

==========================================================================

250. ( .).
CDEK - , .
( CDEK- , ).

==========================================================================

12 .

. ( )

. ( )

==========================================================================

==========================================================================
BG-911
click for enlarge 1920 X 1178 217.2 Kb

BG-911

BG-911
BG-007
click for enlarge 1920 X 1109 188.9 Kb

BG-007 ( - 100.)

- BG-007

BG-007

==========================================================================

,

==========================================================================

click for enlarge 1836 X 1280 250.8 Kb

click for enlarge 1920 X 849 119.9 Kb

click for enlarge 1920 X 833 169.6 Kb

click for enlarge 1920 X 478 113.1 Kb

click for enlarge 1920 X 624 146.3 Kb

=============================================================================

, BB, 2, ,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 218.3 Kb


BB
click for enlarge 1920 X 904 134.1 Kb

click for enlarge 1920 X 440 91.2 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 214.9 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 198.7 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 197.0 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 241.0 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================
BG
click for enlarge 1920 X 1178 187.7 Kb


click for enlarge 1920 X 1178 204.9 Kb

=============================================================================

, ,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 959 200.5 Kb

click for enlarge 1920 X 959 204.6 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 162.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 88.5 Kb

click for enlarge 1920 X 478 100.2 Kb

click for enlarge 1920 X 478 95.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 97.2 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 214.6 Kb

click for enlarge 1920 X 478 78.0 Kb


click for enlarge 1920 X 478 93.4 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 240.5 Kb

click for enlarge 1920 X 311 61.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 60.5 Kb

click for enlarge 1920 X 478 115.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 78.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 79.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 77.0 Kb

click for enlarge 1920 X 478 85.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.0 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.7 Kb

click for enlarge 1920 X 478 88.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 75.2 Kb

click for enlarge 1920 X 478 81.7 Kb

=============================================================================

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 194.5 Kb

=============================================================================

,

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 478 84.3 Kb

click for enlarge 1920 X 478 106.1 Kb

click for enlarge 1920 X 478 69.1 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 199.4 Kb

click for enlarge 1920 X 478 68.8 Kb

click for enlarge 1920 X 478 86.5 Kb

click for enlarge 1920 X 478 67.6 Kb

=============================================================================

=============================================================================

click for enlarge 1920 X 1178 201.7 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 183.8 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 140.3 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 195.2 Kb

click for enlarge 1920 X 1178 207.9 Kb

click for enlarge 1920 X 478 108.3 Kb

=============================================================================

edit log

Bond-Gun
30-11-2018 21:37 Bond-Gun
Bond-Gun
30-11-2018 21:59 Bond-Gun
Bond-Gun
30-11-2018 22:05 Bond-Gun
Bond-Gun
30-11-2018 22:15 Bond-Gun
Bond-Gun
30-11-2018 22:17 Bond-Gun
Bond-Gun
30-11-2018 22:33 Bond-Gun
==========================================================================
!!! !!! !!!

==========================================================================
5000. - 5% !!!***

+ = 1150.
+ BG-14 = 1190.
+ BG-17 = 1290.
+ BG-911 = 2075.


***
==========================================================================

DAMIR56
3-12-2018 15:07 DAMIR56
911 .
4-12-2018 10:36
BG-911.
. .
Bond-Gun
7-12-2018 15:34 Bond-Gun
BG-911, V1 V2.
.

click for enlarge 1920 X 1178 210.4 Kb

edit log

Igorb68
10-12-2018 10:20 Igorb68
. . 7 ?
Bond-Gun
10-12-2018 11:52 Bond-Gun
quote:
Igorb68:
. . 7 ?

, .


Alllleksei56
11-12-2018 15:26 Alllleksei56
. V1 . ))
Bond-Gun
11-12-2018 15:53 Bond-Gun
quote:
Alllleksei56:
. V1 . ))

, , .

Zagus
11-12-2018 22:10 Zagus
.
" 1/8 - 1/8"?

click for enlarge 799 X 199 34.3 Kb

. ?

edit log

S.N.A.I.P.E.R
13-12-2018 02:01 S.N.A.I.P.E.R
? ?
.
Bond-Gun
13-12-2018 10:33 Bond-Gun
quote:
S.N.A.I.P.E.R:
? ?
.

, , 3750.

Bond-Gun
13-12-2018 10:35 Bond-Gun
quote:
Zagus:
.
" 1/8 - 1/8"?

. ?

- 1/8 - 1/8 .
.

ZEVS1957
15-12-2018 21:56 ZEVS1957
. ; " 101 - G1/8"
; 101 - 101.
Bond-Gun
16-12-2018 16:49 Bond-Gun
quote:
ZEVS1957:
. ; " 101 - G1/8"
; 101 - 101.

, " 101 - G1/8" - , .
101 - 101. - .

Bond-Gun
16-12-2018 16:52 Bond-Gun
: 29 : 123...2526272829