ΤΕΝΑ ςΕΔΛΙΚ ΝΑΛΕΤ 37 ΝΝ - 500π, ϊσυ "εΞΙΣΕΚ", "ϋΛΧΑΜ". ΥΔΑΜΕΞΑ