Guns.ru Talks
S110-V 3.7-3.9/ S390 3.5 / K390 4.3 / Elmax 2.5 ( 1 )

| | | | | | , | |
: 4 : 1234
Alexeyzp
9-2-2019 19:37 Alexeyzp
, !

:
1) CPM S110-v
3.7-3.9 mm - 10
2) S390 3.5 mm
3) K390 4.3 mm -
. , . CPM 10V . '' . . - .
(C) - 2.45% | (Cr) - 4.15% | (Mo) - 3.75% | (V) - 9% | (Co) - 2% (W) - 1%.

4) Elmax 2.5 mm

M390 4.3mm/M390 2.3mm/ X50CrMoV15 7mm / Niolox 3mm / D2 3.5mm

.
( #2) Autocad.
Autocad , , - 150 ./ .
.
(RazorTVI) +150 ./ - ;;; RazorTVI,
- , .


CPM S 110-v 62-63HRc
S390 c 67+ HRc
K390 c 64+ HRc
Elmax 61-62HRc

30050 .
. +/- 0.3 , .
0,6 .
, 0.5 .

:

:S( ) ++

1. CPM S110-v 3.7-3.9 mm
=43./..
= 300.
= 350.

2. S390 3.5
=28./..
=300.
= 450.

3.K390 4.3
=29./..
=350.
= 450.

4.Elmax 2.5
= 14./..
= 250.
= 300.


click for enlarge 904 X 1280 129.7 Kb click for enlarge 904 X 1280 129.7 Kb click for enlarge 904 X 1280 95.5 Kb


3 350 .+ 1 50 . ( + 100 ./ )
.
- . .

- .
, , apzapara[]gmail.com
.

***********************************************************
- ,
.
. .
ɠܠ -
. .
***********************************************************

.

:
-
- , 1 mm ( 2 mm)
- ( 5 - 6 )
- SPline Autocad - .
- , , .
- 0,7 mm, .

, , .

, :

https://forum.guns.ru/forummessage/189/1364535.html http://forum.northartel.ru/topic/2-blanki-k linki-priem-zakazov-elmax-25-i-38-mm/?page=1


- .
. .

:

1. .
2. .
3. .
3. .
4. .
5. .
========================================

:
:Amboyna burl, Arizona Ironwood, Afzelia burl, Palisander, Ebony, Samsa
10%

: CPM S110-v, Lo-r 4125 : , , ,


Evgeny136●●
S390 3.5mm: 210 -1 .
Elmax 2.5mm:Kitchen_Japan_Guyto_mini 90 - 2 .

AleksPiter●●
S110-v: 5 ( ) - 1 .

●●
Elmax 2.5mm:_6-130-edition 1 ., TodderWolf - 1 .

vladimir.sinyavskiy●●
K390 4.3mm: Hydra-1 - 1 .
S390: - 1 .

●●
K390 4.3mm: __2v3 - 2 .
S110-v:__2v3 - 2 .

i m h o
S110-v: _4 - 2 ., _8 - 2 .

kirpenko1983●●
S390: _12_-1 - 1., _13 - 1 .
K390:_12_-1 - 1., _13 - 1 .

bbggtt
S110-v: 5 - 1. -
K390: 5 - 1.

Didd77●●
S390: _240 - 1.

Guns-88●●
K390: 2

Danill●
S390:kitchen_Japan_Guyto_mini - 1 .,__ - 1 .
S110-v: -1 - 1 . - - 390 4.3

slkonon●●
K390: 1 . 11 + . 20

S.V.Dz●●
Elmax:Enzo 2 - 1., - 1., Tory . 2 - 1., Z2 - 1.

Alexander045
K390:Fury-2 - 1 .

edit log

Alexeyzp
9-2-2019 20:43 Alexeyzp


click for enlarge 1754 X 1239 60.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 56.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 56.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 56.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.5 Kb


: , , ,

click for enlarge 1754 X 1239 62.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 72.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.2 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 69.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.3 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 67.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.8 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 65.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 56.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.6 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 62.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.1 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 63.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 71.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.3 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 58.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 72.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.5 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 57.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.9 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 62.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.0 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 55.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.0 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 64.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.1 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 60.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.4 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 68.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 68.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.3 Kb


click for enlarge 1754 X 1239 66.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 70.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.2 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 65.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 70.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.4 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 62.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 70.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.2 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 68.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.3 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 60.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.0 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 65.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.1 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 59.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 55.9 Kb

, ,

click for enlarge 1754 X 1239 52.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 58.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 56.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 54.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 55.3 Kbclick for enlarge 1754 X 1239 50.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 50.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 48.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 50.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 53.2 Kb

, , ,

click for enlarge 1754 X 1239 71.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 65.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.8 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.8 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 60.6 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 61.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 67.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.3 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 63.0 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 72.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.9 Kb click for enlarge 1754 X 1239 62.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.5 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 60.4 Kb click for enlarge 1754 X 1239 64.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 59.3 Kb click for enlarge 1754 X 1239 60.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 69.1 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.4 Kb
click for enlarge 1754 X 1239 67.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 66.2 Kb click for enlarge 1754 X 1239 63.7 Kb click for enlarge 1754 X 1239 52.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 53.5 Kb

click for enlarge 1754 X 1239 60.5 Kb click for enlarge 1754 X 1239 57.3 Kb

edit log

Evgeny136
9-2-2019 20:52 Evgeny136
,
, : S390 3,5 - 210 -1 ; ELMAX 2,5 - 90 - 2 .

edit log

AleksPiter
10-2-2019 08:00 AleksPiter
.
CPM S110-v 3.7-3.9 mm
5 .
.
.
Alexeyzp
10-2-2019 19:27 Alexeyzp
quote:
AleksPiter:
.
CPM S110-v 3.7-3.9 mm
5 .
.
.
11-2-2019 01:54
!
ELMAX 2,5
_6-130-edition 1 .
.
vladimir.sinyavskiy
11-2-2019 09:24 vladimir.sinyavskiy
, K390 4.3 mm Hydra-1 1 . .
Alexeyzp
11-2-2019 11:03 Alexeyzp
2 s110 - k390 2 .
Alexeyzp
11-2-2019 13:46 Alexeyzp
- .
Alexeyzp
11-2-2019 17:25 Alexeyzp
Elmax .
Alexeyzp
11-2-2019 17:58 Alexeyzp
M2V3
click for enlarge 1754 X 1239 67.3 Kb

edit log

Alexeyzp
11-2-2019 18:03 Alexeyzp
burivuch
11-2-2019 19:06 burivuch
, ! ! 4+ ?

----------
. .

edit log

Alexeyzp
12-2-2019 05:51 Alexeyzp
quote:
burivuch:
, ! ! 4+ ?


, .
.
burivuch
12-2-2019 16:51 burivuch
quote:
Alexeyzp:

, .
.

! !

----------
. .

edit log

12-2-2019 20:07
, , .
Alexeyzp
13-2-2019 09:56 Alexeyzp
quote:
:
, , .

.
i m h o
14-2-2019 16:00 i m h o
8 4 2 / cpm110V
?

Alexeyzp
14-2-2019 17:02 Alexeyzp
quote:
i m h o:
8 4 2 / cpm110V
?


.
. ))
- , , , .
zpv
16-2-2019 16:29 zpv
.
: 4 : 1234

Guns.ru Talks
S110-V 3.7-3.9/ S390 3.5 / K390 4.3 / Elmax 2.5 ( 1 )