ΤΕΝΑ Blaser R93 308 -243WIN MATCH , ATTACHE , , 223. R8 338lm ΥΔΑΜΕΞΑ