ΤΕΝΑ Browning BAR II BOSS .30-06Spr, Blaser R93. ΥΔΑΜΕΞΑ