ΤΕΝΑ Microtech , Socom Elite, HALO II, Venomtech, ADO, Ultratech, UTX-70 ΥΔΑΜΕΞΑ