ΤΕΝΑ 16.01.19 23:00 XYZ Bullets ===> .224 & .243 & .308 <=== XYZ Bullets ΥΔΑΜΕΞΑ