Охота

Открытие весенней 2021

-Dilligaf- 26-02-2021 20:13

В Адыгее отменили весеннюю охоту в 2021.
http://www.adygheya.ru/ministe...formatsiya-dlya -okhotnikov-o-novykh-srokakh-i-parametrakh-okhoty-na-territorii-respubliki-adygeya/?sphrase_id=139786
http://www.adygheya.ru/upload/...D0%98%D0%92.pdf

Охота

Открытие весенней 2021