ΤΕΝΑ Tikka T-3 Tactical 300 wm. χΜΑΔΙΛΑΧΛΑΪ. γεξα ξιφε ! χΟΪΝΟΦΕΞ ΟΒΝΕΞ ΞΑ ΤΙΛΛΥ SV 6, 5x55 ΥΔΑΜΕΞΑ