. . (.22)

Konradas 02-04-2008 11:40

19 - .
.
:
- 10+10
- 20
Konradas 04-04-2008 10:41

Patvirtinta:
Kauno Sportinio audymo Klubo prezidento 2008m. kovo 31 d.
sakymu Nr. ............................

2008m. AUDYMO TAURS, SKIRTOS AUGUSTINO STRAZDO ATMINIMUI, VARYB NUOSTATAI

I. TIKSLAS IR UDAVINIAI

1. Vykdyti audymo sporto pltros Lietuvoje program, populiarinti audymo sport.
2.Prisimenant ir ikilmingai pagerbiant a.a. A.Strazdo asmenyb, organizuoti kasmetines audymo varybas.

II. VIETA IR LAIKAS

Varybos vykdomos 2008m. balandio 19-j d. Kaune, KSK audykloje, adresu V.Krvs pr. 112A.
Varyb atidarymas - 10val. I V.Krvs 112A ivykstama organizuotai Karmlavos kapines, kur palaidotas a.a. A.Strazdas. Atliekamas ritualas.
11.00 val. - kartos arbatos pertraukl.
12.00val. - varyb pradia.


III. VADOVAVIMAS VARYBOMS

Varybas rengia Kauno Sportinio audymo Klubas. Atsakinga u varyb vykdym bei dalyvi saugum - vyr. varyb teisja Graina Muleviien (mob.: 8 612 59663; d.: 8 37 313953).
autuvo rungtyje - vyr. teisja Vika Malyeva.
Pistoleto rungtyje - Marijonas Jachimaviius.
Vyr. varyb sekretor - Audron Jachimaviien.

IV. VARYB DALYVIAI

Varybos - asmenins-komandins. Dalyvauja vairi klub komandos bei nariai. Komandos sudtis - 3 autuvo rungties atstovai(miri), 3 pistoleto rungties atstovai (miri). Likusieji klub nariai gali dalyvauti asmeninje skaitoje. Klubas gali istatyti kelias komandas.

V. VARYB PROGRAMA
Varyb programoje:
Pratimas autuvu - 10 vi gulint, 10 vi stovint padtyse.
Pratimas pistoletu - 10 vi greitoauda, skiriant 5viams 150 sekundi; 10 vi greitoauda, skiriant 5 viams 20 sekundi.

VI. DALYVI APDOVANOJIMAS

Asmeninje skaitoje dalyvis, surinks daugiausiai tak ginklo ryje, skelbiamas nugaltoju. Nugaltojai ir prizininkai atskirose ginklo ryse apdovanojami medaliais ir diplomais.
Komanda skelbiama nugaltoja ta, kuri surinko daugiausia tak, susumavus abiej pratim takus. Komanda-nugaltoja apdovanojama ATMINIMO PRIZU - pereinama taure, skirta A.Strazdo atminimui.

VII. DALYVI PRIMIMAS IR PARAIKOS
Paraikos priimamos telefonu arba el. patu prie varybas; varyb dien,- prie start. Visas dalyvi komandiravimo ilaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.
Starto mokestis kiekvienam dalyviui - 10Lt.


vovikas 08-04-2008 01:11

3+3 3 ?
Konradas 08-04-2008 10:28

quote:
Originally posted by vovikas:

3+3 3 ?, .

edit log

detiuk 18-04-2008 22:06

, , ... , !!! 5
vovikas 18-04-2008 23:21

quote:
5

! - , - !!!

edit log

detiuk 19-04-2008 01:33

quote:
Originally posted by vovikas:

- , - !!!, 6 KYU, 5 KYU, 4 KYU, 3 KYU, 2 KYU, 1 KYU, 1 DAN-KYU, 2 DAN-KYU, 3 DAN-KYU, 4 DAN-KYU, 5 DAN-KYU, 6 DAN-KYU, 7 DAN-KYU, 8 DAN-KYU, 9 DAN-KYU, 10 DAN-KYU. , , , , , , , , , , , , -, -, . .. 6

edit log

vovikas 19-04-2008 20:17


click for enlarge 1920 X 1440 664,5 Kb picture

click for enlarge 1920 X 1440 654,6 Kb picture
. ;(

.

edit log

Lokamp 19-04-2008 20:30

quote:
Originally posted by vovikas:
.

-- ...

Konradas 20-04-2008 23:01

. , . .
:
click for enlarge 1024 X 768 444,8 Kb picture

click for enlarge 1024 X 768 485,8 Kb picture

edit log

Konradas 20-04-2008 23:36


click for enlarge 1024 X 768 557,0 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 480,4 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 438,2 Kb picture

edit log

Konradas 20-04-2008 23:46

, . !
click for enlarge 1024 X 768 520,6 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 482,5 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 479,3 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 504,4 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 421,7 Kb picture
Lokamp 21-04-2008 12:00

.
vovikas 21-04-2008 12:40

http://narod.ru/disk/136348000/strazdas%202008.rar